• Appointment
  • Daer Clinic: (+98)21 22577733-(+98)21 22577734
    No. 6, Gilan St., Pasdaran, Tehran, Iran
  • Moheb-kosar hospital: (+98)21 42702
    Next to Shafagh Park ,23rd Street of Yousef Abad ,Tehran.
Menu
man2
حسن م.

من با ریزش موی شدید و ناامیدی کامل به دکتر دائر مراجعه کردم. بعد از چند ماه درمان ریزش موها تا حد زیادی قطع شد. با این که در حال حاضر خارج از ایران زندگی می‌کنم اما جلسات مراجعه و تکمیلی درمان را از دست نمی‌دهم. دیگر از نگاه کردن به آینه ترسی ندارم و اعتماد به نفسم هم هر روز بیشتر می‌شود.

profile
نگار واحدی

در خانواده ما چین و چروک و جوش‌های صورت یک مسئله طبیعی است و من هرگز فکر نمی‌کردم این موضوع برای من درمانی داشته باشد. اما دکتر نظرم را کاملا در این باره عوض کرد. درمان همزمان با لیزر، کرم‌های دست‌ساز و تغییر رژیم غذایی باعث شد بعد از سال‌ها از ظاهر خودم راضی باشم و از این بابت از دکتر دائر ممنونم.

Daer Clinic

Online Services

Moheb-kosar hospital

All rights reserved by Atieh Clinic.

Design & Develop by Zarbin